Area 906


Main Information
Area ID 906
Site Uğurlu-Zeytinlik (Imbros)
Area type settlement
Area NR
Period Anatolia: Middle Chalcolithic
Dating method material culture
radiocarbon dating
Radiocarbon dated yes
Earliest date: Lab Number
Earliest date: 14C age (BP)
Earliest date: Calibration yes
Earliest date: 14C age calibrated (BC)
Earliest date: Date of calibration None
Earliest date: Standard deviation None
Earliest date: Delta 13C None
Earliest date: Dated by
Latest date: Lab Number
Latest date: 14C age (BP)
Latest date: Calibration yes
Latest date: 14C age calibrated (BC)
Latest date: Date of calibration None
Latest date: Standard deviation None
Latest date: Delta 13C None
Latest date: Dated by
Period Reference Erdoğu, B., Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları, Kazı Sonuçları Toplantısı (2013) 35, 2, 2014, 204-210., None, None
Erdoğu, B., Batı Anadolu Kronolojisi ve Terminolojisi: Sorunlar ve Öneriler, Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi 1, 2015, 29-45., None, None
Comment Phase III
Settlement type tell
Settlement structure
Settlement building type
Settlement building shape rectangular
Settlement building technique stone socket
Settlement archaeological features
Cave/rockshelters type None
Cave/rockshelters: Evidence of graves/human remains
Cave/rockshelters: Evidence of occupation
Quarry exploitation type None
Quarry raw material
Cemetery/graves topography
Cemetery/graves mortuary features
Grave: number of graves
Grave type
Grave: type of human remains
Grave: estimated number of individuals
Grave: age groups
Grave: sexes
Grave: number of female sex None
Grave: number of male sex None
Grave: number of not specified sex None
Grave: disturbance of graves
Description
Comment
Location of the Site

Bibliography
Finds in this Area